SNAGGI

Města a obce

Obec Radějov - osvětlení kostela, výměna VO

20.3.2015

Kvalita služeb pro zákazníky je pro Snaggi Lighting s.r.o. vysokou laťkou, kterou překonávají s LED technologií velmi hravě

Obec Valeč - VO pomocí usporných svítidel sLamp

3.9.2015

Zastaralé už není kvalitní , nové a moderní je LEDkové.

Obec Chudčice - kompletní výměna VO

3.6.2015

Kulturní dům, tělocvična a veřejné osvětlení jsou ve kvalitě LED pro obci minimální finanční zátěží

Obec Přítluky - úsporné svítidla sLamp

19.6.2015

99 kusů Snaggi sLamp svítí a šetří, na koho si počká ta poslední 100?

Radňovice – kompletní výměna VO + rekonstrukce přechodového osvětlení

11.12.2015

I malá obec myslí na bezpečnost a investice všech s pomocí LED úsporného osvětlení

Obec Žehušice, Bojmany - nahrazení VO svítidly sLamp

06.11.2015

Kvalitní veřejné osvětlení obcí má "LEDKOVOU".

Obec Radešín - modernizace VO

10.12.2015

Úspora nákladů znamená býti lépe viděn

Kompletní výměna uličního osvětlení v obcích TŘEBENICE, PLEŠICE, CHROUSTOV

10.10.2014

Obcím Třebenice, Plešice a Chroustov jsme nabídli kompletní výměnu všech lamp uličního osvětlení s nulovou vstupní investicí…

Chudčice - obnova osvětlení kulturního domu

23.1.2015

Obnova osvětlení kulturního domu(tělocvičny) v obci Chudčice

Základní škola - Radešínská Svratka - obnova osvětlení ve třídách

16.1.2015

Začátek prosazení LED osvětlení ve školství je sice těžký, ale úspory již za 2,5 roku jsou viditelné. Školy inspirujte se!

LED svítidla pro přechody pro chodce

14.1.2015

Přechod pro chodce nasvětlený pomocí výbojek má o 79% větší spotřebu a 7x menší životnost ve srovnání se svítidly firmy SNAGGI.

Obec Ujčov ‒ modernizace osvětlení v místní části Lískovec

28.6.2014

Díky tvarovaní světelného kuželu pomocí optických čoček jsme dokázali osvítit i původně velmi tmavá místa, na která předchozí výbojkové lampy nedosvítily…

Obec Zaječí ‒ osvětlení cyklostezky

26.6.2014

Světlo z lamp je usměrněno do dlouhých, vzájemně propojených pruhů směrovaných na komunikaci pomocí optických čoček…

Obec Kameničany na Slovensku ‒ výkonnější a úspornější osvětlení

23.3.2014

Namísto původně osazených 40ks výbojkových lamp v obci nově svítí 60ks Snaggi LED sLamp. Spotřeba elektrické energie klesla o 50% přestože bylo osazeno více lamp, zvýšila se hladina a rovnoměrnost osv

Kompletní výměna uličního osvětlení v obci Radešínská Svratka

20.2.2014

Obci Radešínská Svratka jsme nabídli kompletní výměnu všech lamp uličního osvětlení s nulovou vstupní investicí…

Veřejné LED osvětlení v obci Nová Ves u Nového Města na Moravě

27.1.2014

Obec mohla k výměně osvětlení prostoupit ihned díky nulové vstupní investici. Lampy jsou financovány z úspor…

LED veřejné osvětlení

14.8.2011

V Nové Vsi u Nového Města na Moravě jsme do provozu nasadili technologii úsporného LED osvětlení ulic s názvem "sAdaptor". Jedná se o výměnný modul osazený LED diodami, který nahrazuje původní zářivko