SNAGGI

Veřejné LED osvětlení v obci Nová Ves u Nového Města na Moravě

50ks fluorescenčních lamp uličního osvětlení jsme nahradili LED svítidly sLamp 1/3W 55. Obec získala o 30% více světla a zároveň spotřeba klesla o 73%. Na ročním provozu se uspoří 11 500 kWh resp. 83 600 Kč.

Obec mohla k výměně osvětlení přistoupit ihned díky nulové vstupní investici. Lampy jsou financovány z úspor.