SNAGGI

ČSAD Hodonín - výměna svítidel čerpací stanice Veselí nad Moravou

Popis situace:
Čerpací stanice ve Veselí nad Moravou má dvě části – stojany pro osobní a stojany pro nákladní  automobily. Obě části jsou symetricky zastřešeny ve tvaru nepravidelného sedmiúhelníka ve výšce 4,50 metru.

Původní výbojkové osvětlení vestavěné do podhledu bylo v minulosti nahrazeno pěti přisazenými zářivkovými svítidly o celkovém příkonu 5 x 80W = 400W.

V části „osobní“ byla osazena svítidla SNAGGI sTube v počtu 4 x sTube055/26W = 104W a jedno svítidlo sTube110/55W. Celkem 104W + 55W = 159W. Za účasti zástupce investora byla provedena měření hladiny nasvícení před a po výměně na jedenácti referenčních bodech. Průměrné navýšení osvětlenosti po výměně svítidel bylo více než dvojnásobné oproti původní úrovni.

Naměřené přízemní hodnoty ve středu sedmiúhelníků jsou:
180 luxů „osobní“ (původně 58 luxů) a 36 luxů „nákladní“. Rozdíl mezi původně „osobní“ 58 a 36 luxů „nákladní“ byl způsoben výměnou za nové zářivky u svítidel nahrazovaných svítidly SNAGGI (investor chtěl znát rozdíly bez degradace zářivek).

Prostý rozdíl příkonu-úspora na jednom „sedmiúhelníku“ je cca 240W = 60%.
Pro dosažení srovnatelné hladiny nasvícení by nestačil dvojnásobek stávajících svítidel s dvojnásobnou spotřebou...

Hlavním požadavkem investora bylo zvýšit intenzitu osvětlení na úroveň dostačující pro pořízení kvalitního přenosu/záznamu kamerových systémů při minimálním navýšení spotřeby.

Viděno touto optikou, došlo k pomyslné úspoře více než 120%! :-))  …kondenzační plynový kotel – stejné palivo, ALE jiná technologie, má taktéž účinnost vyšší než 100%.

Tohoto výsledku bylo dosaženo po vzájemné spolupráci zákazníka a SNAGGI, svítí se přesně tam, kde to investor vyžaduje při použití vhodné modifikace osvětlení „na míru“. Díky ověřené kvalitě a reálné návratnosti.

Motto: „Řekněte nám CO, my navrhneme JAK a VY posoudíte přijatelnost řešení“.