SNAGGI

Osvětlení v mrazírnách Vodňanské kuře

Osvětlení mrazících boxů s teplotou do -40°C je pro kvalitní LED technologii ideální aplikací. Šetří se nejen na elektrické energii pro svícení a komplikované údržbě ale i na spotřebě chladícího agregátu, který odvádí méně ztrátového tepla ze světel. Úspora je proto fakticky dvojnásobná.

V mrazících boxech bývají obvykle používány klasické fluorescenční trubice, které dlouhodobě nevydrží záporné teploty, velké výkyvy teplot a jejich životnost se světelným výkonem prudce klesají. Proto je tato zastaralá technologie velmi nákladná na údržbu.

U LED svítidel je tomu naopak. Nízké teploty LED diodám vyhovují, časté otevírání mrazících boxů není překážkou.

Tyto ekcelentní vlastnosti svítidel sTube s vysokou účinností jsou jedinou volbou k okamžitému zastavení plýtvání energie a s tím spojenou finanční náročností.


Parametry aplikace v mrazícím boxu

roční úspora 1 152 000 Kč
návratnost investice 4 měsíce
výška zavěšení 7,6 m
doba svícení celoročně 24/7
požadovaná hladina osvětlení 200 luxů
teplota prostředí ‒40°C
počet svítidel Power sTube 30 ks
cena technologie 384 000 Kč
záruka 5 let
typická životnost 8 let nepřetržitého svícení