SNAGGI

Základní škola Dolní Újezd - moderní a úsporné LED osvětlení

Základní škola Dolní Újezd je plně organizovanou školou s 1. až 9. postupným ročníkem, škola je jednou z největších venkovských škol okresu (kraje), počet kmenových tříd je cca 17 a počet žáků se pohybuje něco kolem 300. Základní škola v Dolním Újezdě je školou spádovou, navštěvují ji žáci i z okolních obcí: Dolní Újezd, Horní Újezd, Jiříkov, Václavky, Desná, Poříčí, Zrnětín, Mladočov, Budislav, Osík.

Celý areál školy je umístěn v centru obce, školu tvoří dosti složitý komplex budov- je školou pavilónového typu. Areál se skládá z 5 budov: historická budova 1.st., pavilon 2.st., tělocvična, šk. jídelna a kuchyň, 5. částí je spojovací chodba s ŠD a ŠK a učebnou PC.

Bylo zde započato s obměnou starého zářivkového osvětlení za moderní a úsporné LED osvětlení. Celková úspora dosahuje 79 % na elektrické energii a nemalé prostředky také na údržbě osvětlení.